Skip to main content
Ring på 3060 6828 – husk henvisning fra egen læge

Individuel plan for undersøgelse og behandling hos speciallæge i børne- og ungdoms­psykiatri

Forløb

Henvisning fra egen læge
Når egen læge har vurderet, at dit barn har brug for børne- og ungdomspsykiatrisk bistand, sendes der en elektronisk henvisning.

Herefter kontaktes klinikken i telefontiden med henblik på at booke den første tid.

Indledende samtale
Den første samtale forgår med barnet/den unge og meget gerne begge forældre.
Her opnås et overblik over de aktuelle problemer og barnets udviklingshistorie og der lægges i samarbejde med familien en plan for den videre undersøgelse eller behandling.

Undersøgelse
Kan bestå af lægeundersøgelse, spørgeskemaer, interviews med barnet/den unge, interviews med forældre, lærere, pædagoger og i sjældne tilfælde observation i daginstitution el. skole.
Afsluttes med en tilbagemelding på resultatet af undersøgelsen til familien.


Behandling
Behandlingen er individuelt tilrettelagt og afhænger af diagnose, muligheder og behov.

Eksempler på behandling:

  • Psykoedukation/undervisning om den aktuelle psykiatriske diagnose/problemstilling til barn og forældre.
  • Netværksmøde med fx skole, kommunale samarbejdspartnere og forældre.
  • Medicinsk behandling.
  • Psykoterapeutisk behandling el. samtaleterapi.

Afslutning
Aftales med familien.
På en henvisning er der til maksimalt 8 gange undersøgelse og maksimalt 12 gange behandling.
Herefter kan patienten afsluttes enten til egen læge eller til en sygehusafdeling.
Egen læge kan genhenvise patienten til yderligere 12 gange behandling ved behov.